4. Produto

Kiwis

Comercio: Aleira Horta Ecolóxica

Precio 4 €/kg.

Os pedidos realizaranse os luns, para reparto a domicilio os martes de 12:00 a 15:00 e os venres para recoller o teu pedido no mercado (solar de Don Pedro) de 9:30 a 13:00.